CIB Reflex Alapok Alapjai forintban és euróban

Válasszon olyan befektetést, ami reagál a piacra


A természettől gyakran tanulhatunk. Vegyük például a napraforgótáblákat, ahol a virágok hajlása követi a nap útját, hogy minél több napfényt szívhassanak magukba. A CIB Reflex Alapok Alapjai a befektetések világában viszik tovább ezt az elvet, ugyanis összetételük változtatása révén reagálnak a piaci mozgásokra magasabb hozamra törekedve.

A CIB Reflex Alapok Alapjaival egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.  

 

Mit kínálnak az alapok?

 • Széles befektetési spektrumot lefedő, aktívan kezelt portfoliókat
 • Dinamikus kockázatkezelést
 • Kisösszegű befektetés lehetőségét
 • A megtakarítás folyamatos növelésének lehetőségét

 

A CIB Reflex Alapok Alapjait Önnek ajánljuk, ha:

 • befektetési döntéseinél a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérésének lehetősége motiválja,
 • széles befektetési spektrumot szeretne elérni egyetlen alap befektetési jegyeinek megvásárlásával,
 • szeretne a világ meghatározó befektetés-elemző vállalata, a Morningstar Inc. minősítése alapján kiemelkedő (4 és 5 csillagos) befektetési alapok teljesítményéből részesedni,
 • olyan befektetést keres, amely képes dinamikusan és rugalmasan reagálni a piaci változásokra,
 • azokat a hosszú távú befektetési lehetőségeket részesíti előnyben, amelyeket nem Önnek kell aktívan kezelnie,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla nyújtotta adóelőnyöket.

 

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok árfolyama jelentősen ingadozhat.
 • A befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvező, illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják. A szokásostól eltérő piaci folyamatok függvényében a befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentősebb is lehet. A befektetési jegyek visszaváltása pedig árfolyamveszteséggel is járhat.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alapok Kezelési szabályzataiból!

 

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Reflex Alapok Alapjainak befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán (TBSZ), illetve - a forint alapot- Nyugdíj-előtakarékossági Számlán (NYESZ) is. A TBSZ-re és a NYESZ-re jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja- -törvényben meghatározott feltételek teljesülnek, nem kell kamatadót fizetnie!

 

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

 

CIB Euró Reflex Alapok Alapja

A CIB Euró Reflex Alapok Alapja befektetési jegyei díjmentesen, névértéken jegyezhetőek 2017. szeptember 11.1 és 2017. október 6. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, valamint az eBroker rendszerben.

 

Alapadatok

Futamidő

2017. október 24-től határozatlan

Névérték

0,01 EUR

Elszámolás

T+2 nap

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 euró

Ajánlott befektetési időtáv

legalább 3 év

 

A jegyzési időszakot követően a befektetési jegyek folyamatosan vásárolhatók és válthatók vissza a CIB bankfiókokban, a CIB Internet Bankon és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A folyamatos forgalmazás során a vétel és a visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg vételi jutalék: max. 2%, visszaváltási jutalék 0% az árfolyamértékre vetítve).

 

CIB Reflex Alapok Alapja

Alapadatok

Futamidő

2016. február 8-tól határozatlan

Névérték

1 HUF

Elszámolás

T+2 nap

Minimálisan vásárolható mennyiség

nincs korlátozva

Ajánlott befektetési időtáv

legalább 3 év

 

A befektetési jegyek folyamatosan vásárolhatók és válthatók vissza a CIB bankfiókokban, a CIB Internet Bankon és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A folyamatos forgalmazás során a vétel és a visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg vételi jutalék: max. 2%, visszaváltási jutalék 0% az árfolyamértékre vetítve).


 

Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!

 

Kapcsolódó anyagok


Kérjük, hogy részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben gondosan tájékozódjon, részleteiben mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

Az alapok tájékoztatóit, kezelési szabályzatait, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

 

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely a CIB Euró Reflex Alapok Alapja tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

A tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóit, kezelési szabályzatait, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatói és kezelési szabályzatai tartalmazzák mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alapok által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.