CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapjai

A befektetés, ami mozgásban tartja a világot


Legyen szó fűtésről, gyártásról, üzemanyagról vagy ragasztóról, a finomított olajat rengeteg területen használják fel.

Így nem véletlen, hogy az olajipar a globális világgazdaság egyik legmeghatározóbb motorja már évtizedek óta.

A CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapjaival 5 ismert olajipari óriásvállalat részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban vagy euróban.

A részvénykosár elemei:

 • BP
 • China Petroleum Chemical
 • Engie
 • Eni
 • Total

A CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapjait Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy a következő évek kedvezőek lesznek az olajipari vállalatok számára.
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel, de nem kockáztatná a teljes befektetett tőkéjét.
 • Közepes kockázatú, középtávú befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban vagy euróban szeretne befektetni.


CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapjai


Mit kínálnak az alapok?

 • Részesedési lehetőséget 5 integrált olajipari vállalat teljesítményéből.
 • Akár 40% (maximális EHM: 11,86%) elérhető hozamot forintban és 15% (maximális EHM: 4,76%) elérhető hozamot euróban a teljes, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • 95% árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére a lejáratkor.
 • Forintban vagy euróban történő befektetési lehetőséget.

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alapok évente rögzítik az egyes részvények teljesítményét úgy, hogy a forint alap esetében az egyes részvények tényleges teljesítményét -18% és 45% az euró alap esetében -18% és 20% között veszik figyelembe
 • Az alapok a fenti módon rögzített értékeket a futamidő végén átlagolják, és az így meghatározott hozam, plusz a befektetési jegyek névértékének 95%-a kerül kifizetésre a lejáratkor.
 • Az alapok által elérhető maximális hozam:
  • CIB Olajvállalatok Származtatott Alap: maximum 40% (45%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 11,86%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 11,86%) (100%-os részesedési arány mellett).
  • CIB Euró Olajvállalatok Származtatott Alap: maximum 15% (20%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 4,76%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 4,76%) (100%-os részesedési arány mellett).

95% árfolyamvédelem

Az alapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (0,0095 EUR, illetve 9 500 Ft /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


Az induló- és a záróértékek meghatározása

A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2019. november 18.; 2019. november 25.; 2019. december 02.)

A részvények záróértékének az évenkénti három-három megfigyelési napon rögzített tőzsdei záróértékek átlagát vesszük:

 • Megfigyelési napok:

1. év

2020.10.30.

2020.11.06.

2020.11.13.

2. év

2021.10.29.

2021.11.05.

2021.11.12.

3. év

2022.10.28.

2022.11.04.

2022.11.11.Példa az alap egy lehetséges kimenetelére

(A hozamkifizetéseket véletlenszerűen választott részvényárfolyamokkal szemléltető egyszerűsített példa (100%-os részesedési arány mellett)A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alapok eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alapok származtatott alapok, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal járnak.
 • Az alapok teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

 

A CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapjának befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta: 0,01%/365) jegyezhetők 2019. szeptember 2.1 és 2019. október 31. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.


Alapadatok

Futamidő

2019. november 18. - 2022. november 18.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam

40% (max. EHM: 11,86%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 HUF

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

A CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapjának befektetési jegyei díjmentesen, névértéken jegyezhetők 2019. szeptember 2.1 és 2019. október 31. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.


Alapadatok

Futamidő

2019. november 18. - 2022. november 18.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 EUR

Maximálisan elérhető hozam

15% (max. EHM: 4,76%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 EUR

Ajánlott befektetési időtáv

3 év


A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!


1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.