CIB Kincsem Kötvény Alap

  • A banki betéteknél és az állampapíroknál magasabb hozamot szeretne elérni?

  • Meg akarja osztani a kockázatot a különböző értékpapírok között, s ezért szakemberek segítségét kívánja igénybe venni?

  • Előnyben részesítene egy állam- és vállalalti kötvények, illetve bankbetétek kombinációjából álló befektetést?

  • Szeretne elektronikus úton is hozzáférni befektetéséhez?

  • EHO mentes befektetési lehetőséget keres?

Fektesse pénzét a CIB Kincsem Kötvény Alapba!


Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása


Portfólió-összetétel

Az Alapkezelő a felhalmozott befektetői vagyont elsősorban magyar államkötvényekbe, illetve különböző fix- és változó kamatozású banki kötvényekbe, kisebb arányban jó hitelképességű vállalati kötvényekbe fekteti. Mivel a kockázatot így megosztja az egyes befektetéstípusok között, ezért az alap hozama hosszú távon képes meghaladni a bankbetétek és az államkötvények hozamát.


EHO mentes befektetés

A 2014. április 3-án és azt követően megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO mentes.

"EHO teher alól mentes jövedelmek:  az olyan nyilvánosan kibocsátott befektetési jegyek ('kollektív befektetési értékpapírok') kamata/hozama illetve beváltása, átruházása, visszaváltása során keletkezett kamatjövedelem, amely befektetési jegyeknek a tulajdonban tartásuk teljes időszaka alatt a kezelési szabályzatuk szerint portfoliójuknak legalább 80%-ban EGT-állam által nyilvánosan kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell tartalmazniuk."  Bővebben >>

Jelen tájékoztató a közzétételének napján kihirdetett illetve hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget.


Megbízás és teljesülés

Befektetési jegyeit bármely banki munkanapon visszaválthatja, illetve bármikor növelheti megtakarításait is. Ha Ön a forgalmazási időben, 8:00 és 16:00 között, például egy hétfői napon megbízást ad befektetési jegy vásárlásra, akkor az Ön megbízása a keddi napon kiszámolt, de még a hétfői napra vonatkozó árfolyamon fog teljesülni, és szerdán kerülnek a befektetési jegyei jóváírásra az Ön értékpapírszámláján. Ha Ön a forgalmazási időn kívül, 16:00 óra után például CIB Internet Bankon keresztül hétfőn ad megbízást befektetési jegy vásárlásra, akkor az Ön megbízása már a keddi napra vonatkozó árfolyamon fog teljesülni, amely árfolyamot a szerdán számítunk ki, és csütörtökre kerülnek a befektetési jegyei jóváírásra az értékpapírszámláján. Az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a vásárolt befektetési jegy elszámolását (T+2.nap) követő 15 naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.


A benchmark teljesítmények számításához használt adatok forrása: Bloomberg.


Portfolió manager

Csekő Zoltán

1997-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gazdaságelmélet szakirányán. 2001-ben a Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetem Közgazdasági karán PhD abszolutóriumot szerzett.

2001-től a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. munkatársa.

 


Kapcsolódó anyagok
Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 4 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   Időpontfoglalás

 


Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.)

A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.