CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap

Ma már nem játék. Fektessen a robotizáció élenjáró vállalataiba!


Egyre többet hallani az Ipar 4.0-ról és a negyedik ipari forradalomról: a valódi és digitális világ összeolvad, a termelési folyamatok automatizáltan, robotok segítségével, hálózatokba rendezve működnek, és az eszközök interneten keresztül kommunikálnak egymással. Mindez óriási áttörést hozhat az életünkbe csakúgy, mint ahogyan az első ipari forradalom idején történt.

A CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alappal 5 olyan vállalat együttes pozitív teljesítményéből részesedhet, melyek élen járnak az ipari folyamatok megújításában: olyan gyártási technológiákat alkotnak, amelyek hasznosítják az automatizáció és robotika vívmányait. Fejlesztéseikben jelentős szerepet játszanak a különböző okosmegoldások: az internet révén egymással kommunikáló eszközök, alkatrészek, vagyisaz IoT (internet of things), vagy a számítógépes algoritmusok által ellenőrzött gyártási folyamatok, a felhőalapú megoldások és a mesterséges intelligencia alkalmazása a gyártási technológiában.

 

A részvénykosár elemei

 • AMS AG
 • ABB Ltd
 • Gemalto N.V.
 • BAE Systems Plc
 • Rolls-Royce Plc


 

A CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alapot Önnek ajánljuk, ha:

 • Fantáziát lát olyan vállalatokban, melyek újszerű megoldásokat alkalmaznak a gyártási folyamataikban.
 • Szívesen választana olyan befektetést, melynek hozama a részvények együttes pozitív teljesítményének függvénye, de nem kockáztatná a befektetett tőkéjét.
 • Meglévő portfólióját szívesen kiegészítené egy olyan alappal, amelynek a teljesítménye a világ technológiai fejlődéséhez kapcsolódik.
 • Szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla (TBSZ), illetve a Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ) nyújtotta adóelőnyöket.

 

Mit kínál az alap?

 • Hozzáférést 5 innovatív globális ipari vállalat együttes pozitív teljesítményéhez.
 • 100%-os tőkevédelmet lejáratkor a befektetési jegyek névértékére.
 • Hosszabb távú befektetési lehetőséget.


 

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alap a futamidő egyes éveiben 8% hozamot fizet, ha a kosárban szereplő részvények mindegyike a futamidő elején meghatározásra kerülő kezdőszint felett zár.
 • Az alap által elérhető maximális hozam így 40% (5x8%) a teljes futamidőre vetítve, ami 7,16%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 7,16%).


 

CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap 1. évi hozamfizetése


 

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

Az alap a rövidtávú árfolyamingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló- és záróértékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással kívánja csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében, heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük.
 • A részvények záróértékének a futamidő egyes éveinek a végén, előre meghatározott napokon mért tőzsdei záróárak átlagát tekintjük.


 

Indulóérték

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

2017.12.18.

2018.12.07.

2019.12.06.

2020.12.04.

2021.12.03.

2022.10.07.

2018.01.02.

2018.12.14.

2019.12.13.

2020.12.11.

2021.12.10.

2022.10.14.

2018.01.08.

2018.12.21.

2019.12.20.

2020.12.18.

2021.12.17.

2022.10.21.

 

 

Számpélda a részvénykosár teljesítményétől függő hozamfizetés egy lehetséges alakulására

Kattintson a képre a nagyobb változatért!

 100%-os tőkevédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértéke a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


 

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik TBSZ és NYESZ számlán is. A TBSZ vagy NYESZ számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell kamatadót fizetnie!

 

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak. A TBSZ-szel és a NYESZ-szel kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a CIB bankfiókokban.


 

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a tőkevédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!

 

A CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkont ráta: 0,01%/365) jegyezhetők 2017. október 9.1 és 2017. december 1. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.


 

Alapadatok

Futamidő

2017. december 18 - 2022. október 28.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 forint

Maximálisan elérhető hozam

40% (max. EHM: 7,16%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje

 


A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

 

Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.


 

 

Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!

 


Kapcsolódó anyagok


 

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben gondosan tájékozódjon, részleteiben mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 100%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alap kezelését kizárólag az alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.