CIB (Euró) Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapjai


A jelenlegi járványhelyzetben még a korábbinál is fontosabb szerep jut a gyógyszeripari vállalatoknak. Sikereikből most akár anyagilag is részesedhet.

A CIB (Euró) Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapjaival a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet forintban vagy euróban.


A részvénykosár elemei:

 • GlaxoSmithKline
 • Merck
 • Roche

A részalapok a CIB Származtatott Esernyőalap részalapjaiként kerülnek kibocsátásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.


A CIB (Euró) Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapjait Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy a gyógyszeripar a következő években növekedni tud.
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel, de nem kockáztatná a teljes befektetett tőkéjét.
 • Közepes kockázatú, középtávú befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban vagy euróban szeretne befektetni.

 

Mit kínálnak a részalapok?

 • Részesedési lehetőséget 3 gyógyszeripari nagyvállalat tőzsdei teljesítményéből.
 • Akár 30% (maximális EHM: 9,13%) elérhető hozamot forintban és akár 15% (maximális EHM: 4,76%) elérhető hozamot euróban a teljes, 3 éves futamidőre, 100%-os részesedési arány mellett.
 • A befektetési jegyek névértéke 94%-ának biztos visszafizetését lejáratkor függetlenül az alap teljesítményétől.
 • Forintban vagy euróban történő befektetési lehetőséget.

 

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • A részalapok a három részvényből egyenlő arányban összeállított kosárnak a futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítménye átlagát fizetik ki a lejáratkor, a forintos részalapnál legfeljebb 36%-ig, az eurós részalapnál legfeljebb 21%-ig, 100%-os részesedési arány mellett.
 • A részvénykosár teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
 • Maximálisan elérhető hozam:
  • Forint: 36%-6%=30% (365 napos bázison számított, maximális éves hozam = 9,13%, maximális EHM = 9,13%), 100%-os részesedési arány mellett.
  • Euró: 21%-6%=15% (365 napos bázison számított, maximális éves hozam = 4,76%, maximális EHM = 4,76%), 100%-os részesedési arány mellett.

A befektetési jegyek névértéke 94%-ának visszafizetése lejáratkor

A részalapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 94%-a (0,0094 euró, illetve 9 400 Ft/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 6%-át.


 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2021. február 8.; 2021. február 15.; 2021. február 22.)

A részvények záróértékének az alábbi megfigyelési napokon rögzített tőzsdei záróértékek átlagát vesszük:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2021.08.06.

2022.02.04.

2022.08.05.

2023.02.03.

2023.08.04.

2024.02.02.

 

Példa a részalap egy lehetséges kimenetelére

(A hozamkifizetéseket véletlenszerűen választott részvényárfolyamokkal szemléltető egyszerűsített példa 100%-os részesedési arány mellett.)

 

Forint:


Euró:A befektetés lehetséges kockázatai

 • A részalapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalapok árfolyamát.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A részalapok származtatott alapok, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal járnak.
 • A részalapok teljesítményét a részalapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek névértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részlapja hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a részalapon elért forintban számított eredményt.

 

Kérjük, hogy a részalapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!

 

A CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapjának befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta: 0,30%/365) jegyezhetők 2020. december 7.1 és 2021. január 22. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.


Alapadatok

Futamidő

2021. február 8. - 2024. február 9.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam a jegyzett jegyeken

30% (max. EHM: 9,13%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Maximális veszteség a jegyzett jegyeken (a lejáratig megtartva)

6%

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 HUF

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

 


A CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapjának befektetési jegyei díjmentesen, névértéken jegyezhetők 2020. december 7.1 és 2021. január 22. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.

 

Alapadatok

Futamidő

2021. február 8. - 2024. február 9.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 EUR

Maximálisan elérhető hozam a jegyzett jegyeken

15% (max. EHM: 4,76%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Maximális veszteség a jegyzett jegyeken (a lejáratig megtartva)

6%

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 EUR

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

 


A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja a forgalmazás első napján az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

 

A  részalapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a részalapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, a részalapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Kérjen visszahívást!

 

 

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely a részalap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. A részalapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő a részalapok kezelését kizárólag a részalapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt a részalapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint a részalapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő a részalapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.