CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapjai

Kísérletezés helyett fektessen gyógyszergyártókba!


A folyamatos kutatás-fejlesztésnek köszönhetően a gyógyszeripar az egyik legdinamikusabban fejlődő terület, melynek innovációi évről-évre segítik az életminőség javulását és a születéskor várható élettartam növekedését.

A CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapjaival 5 világszinten vezető szerepet betöltő gyógyszeripari óriásvállalat részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban vagy euróban.

A részvénykosár elemei:

 • Astra Zeneca
 • Bayer
 • Novartis
 • Roche
 • Sanofi


A CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapjait Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy a gyógyszeripar a következő években növekedni tud.
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel, de nem kockáztatná a teljes befektetett tőkéjét.
 • Közepes kockázatú, középtávú befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban vagy euróban szeretne befektetni.

 

Mit kínálnak az alapok?

 • Részesedési lehetőséget 5 gyógyszeripari nagyvállalat tőzsdei teljesítményéből.
 • Akár 33% (maximális EHM: 9,96%) elérhető hozamot forintban és akár 15% (maximális EHM: 4,76%) elérhető hozamot euróban a teljes, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • 95% árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére a lejáratkor.
 • Forintban vagy euróban történő befektetési lehetőséget.

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alapok a futamidő során félévente rögzítik az egyes részvények teljesítményét, és évente átlagolják azt. Az évenkénti átlagolás során a forint alap esetében az egyes részvények tényleges teljesítménye legfeljebb 38%-ig, euró alap esetében legfeljebb 20%-ig kerül figyelembevételre. A részvénykosár teljesítménye a fenti módon meghatározott 3 érték átlaga lesz.
 • A részvénykosár teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 95%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
 • Az alapok által elérhető maximális hozam:
  • CIB Gyógyszergyártók 2 Alap: maximum 33% (38%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 9,96%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 9,96%) (100%-os részesedési arány mellett).
  • CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alap: maximum 15% (20%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 4,76%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 4,76%) (100%-os részesedési arány mellett).

95% árfolyamvédelem

Az alapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (0,0095 EUR, illetve 9 500 Ft /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


Az induló- és a záróértékek meghatározása

A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2020. január 20.; 2020. január 27.; 2020. február 3.)

A részvények záróértékének az alábbi megfigyelési napon rögzített tőzsdei záróértékek átlagát vesszük:

 • Megfigyelési napok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2020.07.24.

2021.01.22.

2021.07.23.

2022.01.21.

2022.07.15.

2023.01.13.

 

Példa az alap egy lehetséges kimenetelére

(A hozamkifizetéseket véletlenszerűen választott részvényárfolyamokkal szemléltető egyszerűsített példa 100%-os részesedési arány mellett.)

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alapok eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alapok származtatott alapok, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal járnak.
 • Az alapok teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

 

A CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapjának befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta: 0,01%/365) jegyezhetők 2019. november 18.1 és 2020. január 3. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.


Alapadatok

Futamidő

2020. január 20. - 2023. január 20.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam

33% (max. EHM: 9,96%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Maximális veszteség a jegyzett jegyeken

5%

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 HUF

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

A CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapjának befektetési jegyei díjmentesen, névértéken jegyezhetők 2019. november 18.1 és 2020. január 3. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.


Alapadatok

Futamidő

2020. január 20. - 2023. január 20.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 EUR

Maximálisan elérhető hozam

15% (max. EHM: 4,76%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Maximális veszteség a jegyzett jegyeken

5%

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 EUR

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja jelenleg az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.