CIB Futball Származtatott Alapok

Lépjen pályára Ön is!


A futball a világ legnépszerűbb sportja, mely emberek millióit köti össze. Nem véletlen, hogy a nagy sportszer-, játék- vagy üdítőitalgyártók felfedezték a labdarúgásban rejlő marketinglehetőségeket. Ezeken a vállalatokon keresztül a foci befektetésként is vonzó lehet.

A CIB Futball Származtatott Alapokkal olyan vállalatok teljesítményéből részesedhet, amelyek kapcsolódnak a futballhoz, mint iparághoz valamilyen formában, legyen az szponzoráció, sportszergyártás, vagy játékfejlesztés.

A részvénykosár elemei

 • Adidas AG
 • EA Inc.
 • Nike Inc.
 • PepsiCo Inc.
 • Puma SE

A CIB Futball Származtatott Alapokat Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy a részvénykosárban szereplő vállalatok, akár a futball, mint iparág további térhódítása miatt fejlődni tudnak a következő években.
 • Szívesen választana olyan befektetést, melynek hozama a részvények teljesítményétől függ, de nem kockáztatná teljes befektetett tőkéjét.
 • Színesítené portfólióját egy közepes kockázatú, középtávú befektetési alappal.
 • Forintban vagy euróban szeretne befektetni.

 

CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap

 

Mit kínál az alap?

 • Hozzáférést 5 olyan vállalat teljesítményéhez, melyek profitálhatnak a futball népszerűségéből.
 • Maximum 15,75% (maximális EHM: 4,99%) elérhető hozamot a teljes, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • 100% tőkevédelmet a befektetési jegyek névértékére a lejáratkor.
 • Forintban történő befektetési lehetőséget.

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alap negyedévente rögzíti az egyes részvények teljesítményét, és átlagolja a futamidő éveiben. Az így meghatározott átlagok évente legfeljebb 5,25%-ig számítanak bele a kifizetésre kerülő hozamba.
 • A fentieknek megfelelően az alap a futamidő egyes éveiben legfeljebb 5,25%-ot fizet ki a részvénykosár teljesítménye alapján, továbbá a futamidő végén visszafizetésre kerül a befektetési jegyek névértéke.
 • Az alap által elérhető maximális hozam így 15,75% (3*5,25%) a teljes futamidőre vetítve, ami 4,99%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 4,99%).

100% tőkevédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértéke (10 000 HUF /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


Alapadatok

Futamidő

2019. március 18. - 2022. március 18.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam

15,75% (max. EHM: 4,99%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 HUF

Ajánlott befektetési időtáv

3 év


A CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta: 0,01%/365) jegyezhetők 2019. január 7.1 és 2019. március 1. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.


CIB Euró Futball Származtatott Alap

 

Mit kínál az alap?

 • Hozzáférést 5 olyan vállalat teljesítményéhez, melyek profitálhatnak a futball népszerűségéből.
 • Maximum 10,75% (maximális EHM: 3,46%) elérhető hozamot a teljes, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • 95%-os árfolyamvédelmet lejáratkor a befektetési jegyek névértékére.
 • Euróban történő befektetési lehetőséget.

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alap negyedévente rögzíti az egyes részvények teljesítményét, és átlagolja a futamidő éveiben. Az így meghatározott átlagok évente legfeljebb 5,25%-ig számítanak bele a kifizetésre kerülő hozamba.
 • A fentieknek megfelelően az alap a futamidő egyes éveiben legfeljebb 5,25%-ot fizet ki a részvénykosár teljesítménye alapján, továbbá a futamidő végén visszafizetésre kerül a befektetési jegyek névértékének 95%-a.
 • Az alap által elérhető maximális hozam így 10,75% (3*5,25%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 3,46%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 3,46%).

95% árfolyamvédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (0,0095 EUR /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


Alapadatok

Futamidő

2019. március 18. - 2022. március 18.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 EUR

Maximálisan elérhető hozam

10,75% (max. EHM: 3,46%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 EUR

Ajánlott befektetési időtáv

3 év


A CIB Euró Futball Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névértéken jegyezhetők 2019. január 7.1 és 2019. március 1. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.


Az induló- és záróértékek meghatározása

A CIB Futball Származtatott Alapok esetében a  részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük. (2019. március 18.; 2019. március 25.; 2019. április 1.)

 • Negyedévenkénti megfigyelési napok:

1. év

2. év

3. év

2019. 06.14.

2020.06.12.

2021.06.11.

2019.09.13.

2020.09.11.

2021.09.10.

2019.12.13.

2020.12.11.

2021.12.10.

2020.03.13.

2021.03.12.

2022.03.11.A hozamkifizetéseket véletlenszerűen választott részvényárfolyamokkal szemléltető egyszerűsített példa
A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alapok eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alapok származtatott alapok, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal járnak.
 • Az alapok teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A CIB Euró Futball Származtatott Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

 


Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!


Kapcsolódó anyagok

 

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének lejáratkori visszafizetését biztosítja. A CIB Euró Futball Származtatott Alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.