CIB Fundamentum Részvény Alap

Támaszkodhat szakértelmünkre


Nagy múltú városok, jövőbe tekintő vállalatok és sokszínű lehetőségek jellemzik a kelet-közép-európai régiót, melyet befektetési célpontként is érdemes figyelembe venni.

A CIB Fundamentum Részvény Alap célja, hogy egyetlen befektetési eszközön keresztül tegye elérhetővé a kelet-közép-európai régió azon vállalatainak teljesítményét, amelyekben a CIB Alapkezelő szakemberei hosszú távon növekedési potenciált látnak.

 

Hogyan kerülnek kiválasztásra a portfólió elemei?

Először az Alapkezelő összegyűjti a régió tőzsdei vállalatairól a lehető legtöbb információt. Ezt követően - ún. fundamentális módszerrel - elemzi gazdálkodási adataikat és piaci helyzetüket, majd a hosszútávú megtérülést szem előtt tartva azokat a részvényeket vásárolja és tartja az alap portfoliójában, melyeket a tényleges értékükhöz képest alulértékeltnek ítél.

 

Mi az a fundamentális elemzés?

A fundamentális elemzés a fundamentumokat, vagyis az alaptulajdonságokat tanulmányozza. Az alapkezelő szakembere elemzi a kiszemelt vállalatok eredményeit, kilátásait, illetve az adott iparág helyzetét. Ezek alapján von le következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon milyen teljesítményt vár az adott cégtől, és így annak részvényeitől.

 

A CIB Fundamentum Részvény Alapot Önnek ajánljuk, ha:

  • Régiós részvénybefektetéssel szeretné színesíteni a portfólióját.
  • Az egyes részvények kiválasztását professzionális vagyonkezelőre bízná.
  • Hisz az aktív portfóliókezelés hozzáadott értékében.
  • A magasabb várható hozamért cserébe hajlandó magasabb kockázatot vállalni.
  • Hosszú távú befektetési lehetőséget keres (az alap esetében az ajánlott befektetési időtáv: 5 év).


Mit kínál az alap?

  • Költséghatékony hozzáférést a kelet-közép-európai régió vállalataihoz.
  • Széleskörű részvényportfóliót, hiszen az alap várhatóan 90%-ban részvényeket tartalmaz majd, az egyes részvények pedig várhatóan 1-10% közötti súllyal szerepelnek majd benne.
  • Olyan részvényportfóliót, melyet az Alapkezelő a régiós vállalatok fundamentális elemzésére támaszkodva alakít ki, és ezt folyamatosan monitorozza újabb lehetőségeket keresve.

 

A befektetés lehetséges kockázatai

  • Az alap árfolyama jelentősen ingadozhat.
  • A befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvező, illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, így a szokásostól eltérő piaci folyamatok függvényében a befektetési jegyek árfolyamingadozása akár jelentősebb is lehet, a befektetési jegyek visszaváltása pedig árfolyamveszteséggel is járhat.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben tájékozódjon az alap Kezelési szabályzatából!

 

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Fundamentum Részvény Alap befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán (TBSZ), illetve Nyugdíj-előtakarékossági Számlán (NYESZ) is. A TBSZ-re és a NYESZ-re jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell kamatadót fizetnie!

 

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

 

CIB Fundamentum Részvény Alap

A CIB Fundamentum Részvény Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkont ráta: 0,01%/365) jegyezhetőek 2017. október 30.1 és 2017. december 8. között a CIB bankfiókokban, az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.

 

Alapadatok

Futamidő

2017. december 22-től határozatlan

Referencia-index

15% BUX Index, 35% WIG20 Index, 20% PX Index, 20% BET Index, 10% ZMAX Index

Névérték

1 forint

Elszámolás

T+2 nap

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

minimum 5 év

 

Az alap 2017. december 22-i indulását követően a befektetési jegyek folyamatosan vásárolhatók és válthatók vissza a CIB bankfiókokban, a CIB Internet Bankon és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A folyamatos forgalmazás során a vétel és a visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg vételi jutalék: max. 2%, visszaváltási jutalék 0% az árfolyamértékre vetítve).

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.

Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben alaposan tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!

 

Kapcsolódó anyagok

 


1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

A tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alap hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.