CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapjai

Most fák is nőhetnek befektetéseiből!


Ma már nem kérdés, hogy a globális felmelegedés egyre égetőbb probléma, és mindannyian felelősek vagyunk Földünk jövőjéért. Befektetéseinkben is törekedhetünk arra, hogy pénzünket fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó nagyvállalatokba fektessük.

A CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapjaival ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban vagy euróban.

Az alapok hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Ebben a részvényindexben 50 olyan vállalat szerepel, mely megfelel a részvényindex kezelője által meghatározott fenntarthatósági szempontoknak.

 

A hozamfizetés alapjául szolgáló részvényindex egy ún. árindex, amely csak az indexben szereplő részvények árfolyammozgását veszi figyelembe, a kifizetett osztalékokat nem. Az indexszel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az alap tájékoztatóját.


Fát ültetünk minden jegyzés után

Az alapokra érkező minden jegyzés után fát ültetünk, ezzel is támogatva a fenntarthatóságot.

 

A CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapjait Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy társadalmilag felelős befektetések választásával hozzájárulhat a jövő fenntarthatóságához.
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel, de nem kockáztatná a teljes befektetett tőkéjét.
 • Közepes kockázatú, középtávú befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban vagy euróban szeretne befektetni.

 

Mit kínálnak az alapok?

 • Részesedési lehetőséget környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok (ESG) szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
 • Akár 38% (maximális EHM: 11,32%) elérhető hozamot forintban és akár 15% (maximális EHM: 4,76%) elérhető hozamot euróban a teljes, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • 94% árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére a lejáratkor.
 • Forintban vagy euróban történő befektetési lehetőséget.

 

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alapok célja, hogy a STOXX Global ESG Leaders Select 50 Price EUR részvényindex a következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizessék: a hozamszámítás során a részvényindex futamidő alatti teljesítményét az alapok félévente megfigyelik, ezen teljesítményeket átlagolják, és amennyiben az átlagteljesítmény pozitív, akkor azt a forint alap esetében legfeljebb 38%-ig, az euró alap esetében legfeljebb 15%-ig a lejáratkor kifizetik.
 • Ezen felül a futamidő végén, amennyiben a részvényindex árfolyama magasabb az induló szintjéhez képest, további +6%-os hozamkifizetés is történik.
 • A részvénykosár teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
 • Az alapok által elérhető maximális hozam:
  • CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alap: maximum 38% (38%+6%-6%) a teljes futamidőre vetítve, amely 11,32%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 11,32%) 100%-os részesedési arány mellett.
  • CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alap: maximum 15% (15%+6%-6%) a teljes futamidőre vetítve, amely 4,76%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 4,76%) 100%-os részesedési arány mellett.

94% árfolyamvédelem

Az alapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 94%-a (0,0094 EUR, illetve 9 400 Ft /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 6%-át.


Az induló- és a záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdőértékének a futamidő elején heti gyakorisággal megfigyelt záróértékek átlagát tekintjük. (2020. március 30.; 2020. április 6.; 2020. április 13.)

A hozamszámítás során az alábbi napokon megfigyelt záróértékeket veszik az alapok figyelembe.

 • Megfigyelési napok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2020.09.25.

2021.03.26.

2021.09.24.

2022.03.25.

2022.09.23.

2023.03.24.

 

Példa az alap egy lehetséges kimenetelére

(A hozamkifizetéseket véletlenszerűen választott részvényárfolyamokkal szemléltető egyszerűsített példa 100%-os részesedési arány mellett.)


 

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alapok eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alapok származtatott alapok, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal járnak.
 • Az alapok teljesítményét az index futamidő alatti teljesítménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. Az index teljesítményéből való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az alapon elért forintban számított eredményt.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

 

A CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapjának befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta: 0,01%/365) jegyezhetők 2020. január 28.1 és 2020. március 13. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.

 

Alapadatok

Futamidő

2020. március 30. - 2023. március 31.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam

38% (max. EHM: 11,32%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Maximális veszteség a jegyzett jegyeken

6%

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 HUF

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

 

A CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapjának befektetési jegyei díjmentesen, névértéken jegyezhetők 2019. január 28.1 és 2020. március 13. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.


Alapadatok

Futamidő

2020. március 30. - 2023. március 31.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 EUR

Maximálisan elérhető hozam

15% (max. EHM: 4,76%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Maximális veszteség a jegyzett jegyeken

6%

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 EUR

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja jelenleg az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.


Kapcsolódó anyagok

 

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!


 

 

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.


Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 94%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alapok olyan jogi személyek, amelyek a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jönnek létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.


CIB Alapkezelő nyitóoldal >>