CIB Európai Részvények Származtatott Alapja

Európa ragyogó befektetési lehetőséget nyújthat


A CIB Európai Részvények Alapjával euróövezeti vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. 

A CIB Európai Részvények Alapjával euróövezeti vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. 

Az alap hozamfizetése az EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex kosara az euróövezet országaiban (Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Írországban, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Görögországban és Spanyolországban) működő cégek közül a STOXX Ltd., mint az index adminisztrátora által kiválasztott azon harmincat tartalmazza, amelyek részvényeinek a vizsgált szempontok szerint a legmagasabb az éves osztalékhozama.

 

A hozamfizetés alapjául szolgáló részvényindex egy ún. árindex, amely csak az indexben szereplő részvények árfolyammozgását veszi figyelembe, a kifizetett osztalékokat nem. Az indexszel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az alap tájékoztatóját!


 

A CIB Európai Részvények Származtatott Alapját Önnek ajánljuk, ha:

 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel, de nem kockáztatná a teljes befektetett tőkéjét. 
 • Közepes kockázatú, középtávú befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban szeretne befektetni.

 

Mit kínál az alap? 

 • Részesedési lehetőséget euróövezeti vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
 • Akár 30% (maximális EHM: 9,13%) elérhető hozamot forintban a teljes, 3 éves futamidőre (100%-os részesedési arány mellett).
 • A befektetési jegyek névértéke 92%-ának biztos visszafizetését lejáratkor függetlenül az alap teljesítményétől.
 • Forintban történő befektetési lehetőséget. 

 

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alap célja, hogy a EURO STOXX Select Dividend 30 Index futamidő alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +30%-ig kifizesse. 
 • Emellett amennyiben a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a részvényindex átlag indulóértékhez képest, akkor az alap további +8%-os hozamot fizet ki. 
 • A hozam és a befektetési jegy névértékének 92%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -8%-os mértékéig állhat fenn. 
 • Az alap maximálisan 30%+8%-8%=30% hozamot érhet el (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,13%) 100%-os részesedési arány mellett. 

 


A befektetési jegyek névértéke 92%-ának visszafizetése lejáratkor 

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 92%-a (9 200 Ft/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól, így a jegyzés során lejegyzett befektetési jegyeken a veszteség nem haladhatja meg a névérték 8%-át.


 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdőértékének a futamidő elején, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük: 2020. október 5.; 2020. október 12.; 2020. október 19.

A hozamszámítás során a részvényindex záróértékeiként az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeket veszi az alap figyelembe.


 • Megfigyelési napok:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2021.04.06.

2021.10.01.

2022.04.01.

2022.09.30.

2023.03.31.

2023.09.29.

 

Példák az alap lehetséges kimeneteleire 

A piaci környezet alakulása szerint néhány különböző hozamkifizetési lehetőséget véletlenszerűen választott részvényindex-értékekkel szemléltető egyszerűsített fiktív számpélda (100%-os részesedési arány mellett).A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az index futamidő alatti teljesítménye és a befektetési jegyek névértéke 92%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. Az index teljesítményéből való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!

 

A CIB Európai Részvények Származtatott Alapjának befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta: 0,01%/365) jegyezhetők 2020. július 20.1 és 2020. szeptember 18. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.

 

 

Alapadatok

Futamidő

2020. október 5. - 2023. október 6.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam a jegyzett jegyeken

30% (max. EHM: 9,13%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Maximális veszteség a jegyzett jegyeken (a lejáratig megtartva)

8%

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 HUF

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

 


 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja a forgalmazás első napján az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

 

Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Kérjen visszahívást!

 

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 92%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alap kezelését kizárólag az alap a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Bank engedélyével jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.