CIB Élvonal Származtatott Alapok

Tartozzon Ön is az élvonalba!


Vannak vállalatok, amelyek nevét a világon mindenki ismeri, nem véletlenül: ezek iparáguk azon szereplői, akik évtizedek óta kimagasló teljesítményt nyújtanak.

A CIB Élvonal Származtatott Alapokkal a világ öt élvonalbeli márkájának tőzsdei teljesítményéből részesedhet forintban vagy euróban.

A részvénykosár elemei:

 • McDonald’s
 • Coca-Cola
 • Toyota
 • Bayerische Motoren Werke (BMW)
 • L’Oreal

 

A CIB Élvonal Származtatott Alapokat Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy a részvénykosárban szereplő vállalatok a jövőben is népszerűek maradnak, növekedni tudnak.
 • Szívesen részesedne a részvénypiaci hozamlehetőségből, de nem kockáztatná a teljes befektetett tőkéjét.
 • Színesítené portfólióját egy közepes kockázatú, középtávú befektetési alappal.
 • Forintban vagy euróban szeretne befektetni.

 

Mit kínálnak az alapok?

 • Részesedési lehetőséget a fenti vállalatok teljesítményéből.
 • Akár 45% (maximális EHM: 13,17%) elérhető hozamot forintban és 15% (maximális EHM: 4,76%) elérhető hozamot euróban a teljes, 3 éves futamidőre, 100%-os részesedési arány mellett.
 • 95% árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére a lejáratkor.
 • Forintban vagy euróban történő befektetési lehetőséget.

 

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alapok évente rögzítik az egyes részvények teljesítményét úgy, hogy a pozitív teljesítményt a forint alap esetében legfeljebb 50%-ig, az eurós alap esetében legfeljebb 20%-ig veszik figyelembe.
 • Az alapok a fenti módon rögzített értékeket a futamidő végén átlagolják, és az így meghatározott hozam plusz a befektetési jegy névértékének 95%-a kerül kifizetésre a lejáratkor.
 • Az alapok által elérhető maximális hozam:
   • CIB Élvonal Származtatott Alap: 45% (50%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 13,17%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 13,17%) 100%-os részesedési arány mellett.
   • CIB Euró Élvonal Származtatott Alap: 15% (20%-5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 4,76%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 4,76%) 100%-os részesedési arány mellett.

 

95% árfolyamvédelem

Az alapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (9 500 Ft, illetve 0,0095 euró/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2019. szeptember 16.; 2019. szeptember 23.; 2019. szeptember 30.)
A részvények záróértékének az évenkénti megfigyelési napokon rögzített tőzsdei záróértékek átlagát vesszük:

 • Megfigyelési napok:

 

1. év

2020.08.28.

2020.09.04.

2020.09.11.

2. év

2021.08.27.

2021.09.03.

2021.09.10.

3. év

2022.08.26.

2022.09.02.

2022.09.09.

 

Példa az alap egy lehetséges kimenetelére

(A hozamkifizetéseket véletlenszerűen választott részvényárfolyamokkal szemléltető egyszerűsített példa 100%-os részesedési arány mellett)


 

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alapok eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alapok származtatott alapok, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal járnak.
 • Az alapok teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
 • A A CIB Euró Élvonal Származtatott Alap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapon elért forintban számított eredményt.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

 

Alapadatok

Futamidő

2019. szeptember 16. - 2022. szeptember 16.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam

45% (max. EHM: 13,17%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 HUF

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

 


Alapadatok

Futamidő

2019. szeptember 16. - 2022. szeptember 16.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 EUR

Maximálisan elérhető hozam

15% (max. EHM: 4,76%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 EUR

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

 

Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg, informálódjon körültekintően.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!Kapcsolódó anyagok


1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki.. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja.. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) bekezdése értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alap kezelését kizárólag az alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő a Felügyelet engedélyével  jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.