CIB Egészségipari Származtatott Részalap

Eddig is egyre növekvő jelentősége volt az egészségtudatosságnak, de a járványhelyzet hatására ez még inkább felerősödött.

Nem véletlen, hogy az ebben az iparágban működő vállalatok befektetési célpontként is érdekesek lehetnek.

A CIB Egészségipari Származtatott Részalappal az egészségiparban tevékenykedő európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesedhet.  

A részalap a CIB Származtatott Befektetési Alap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.


A CIB Egészségipari Származtatott Részalapot Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy az európai egészségipar a következő években növekedni tud.
 • Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló befektetéssel, de nem kockáztatná a teljes befektetett tőkéjét.
 • Közepes kockázatú, középtávú befektetési lehetőséget keres.
 • Forintban szeretne befektetni.

 

Mit kínál a részalap?

 • Részesedési lehetőséget európai egészségipari vállalatok tőzsdei teljesítményéből.
 • Akár 34% (maximális EHM: 9,78%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén, a forgalomba hozott befektetési jegyek névértékére és a teljes futamidőre számítva.
 • A befektetési jegyek 2021. április 9-i árfolyamértéke 94%-ának biztos visszafizetését lejáratkor, függetlenül az alap teljesítményétől.
 • Forintban történő befektetési lehetőséget.

 

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • A részalap célja, hogy a STOXX Europe 600 Health Care EUR Index (Bloomberg code: SXDP, ISIN code: HU0000726906) a következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizesse. A hozamszámítás során a részvényindex teljesítményét a részalap félévente rögzíti, ezen teljesítményeket átlagolja, és amennyiben az átlagteljesítmény pozitív, akkor azt a lejáratkor (a befektetési jegyek 2021. április 9-én érvényes árfolyamértékére vetítve) legfeljebb 34%-ig kifizeti. Emellett a részalap további +6%-os hozamot fizet, amennyiben a futamidő végén a részvényindex záróértéke magasabb a részvényindex indulóértékéhez képest.
 • A hozamfizetés alapjául szolgáló részvényindex egy ún. árindex, amely csak az indexben szereplő részvények árfolyammozgását veszi figyelembe, a kifizetett osztalékokat nem. Az indexszel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, olvassa el az alap tájékoztatóját!
 • A részvényindex teljesítménye és a befektetési jegyek 2021. április 9-én érvényes árfolyamértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre.
 • Maximálisan elérhető hozam: 34%+6%-6%=34% (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=9,78%, maximális EHM=9,78%) (100%-os részesedési arány esetén a forgalomba hozott befektetési jegyek névértékére és a teljes futamidőre számítva).


A befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 94%-ának visszafizetése lejáratkor

A részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2021. április 9-én érvényes árfolyamértékének 94%-a a futamidő végén kifizetésre kerüljön.


 

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex indulóértékének a tőkefelhalmozási időszakot követő három héten heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintjük. (2021. április 12.; 2021. április 19.; 2021. április 26.)

A részvényindexnek félévente, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei záróértékeiből számított teljesítményeinek átlaga határozza meg a hozamfizetés mértékét:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2021.10.08.

2022.04.08.

2022.10.07.

2023.04.11.

2023.10.06.

2024.04.05.

 

Példa a részalap egy lehetséges kimenetelére

(A hozamkifizetéseket véletlenszerűen választott részvényárfolyamokkal szemléltető egyszerűsített példa 100%-os részesedési arány mellett.) 

A befektetés lehetséges kockázatai

 • A részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a részalap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény-, nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • A részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek adott napi árfolyamértéke 94%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés a részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy a részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a részalapok kezelési szabályzatából!

 

A CIB Egészségipari Származtatott Részalap a 2021. február 22. és 2021. április 9. közötti időszakban a Részalap 2021. április 12. és 2024. április 12. közötti befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel a befektetési jegyek kiszámítható árfolyamalakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett. Ebben a tőkefelhalmozási időszakban a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Internet Bankban, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.


 

Alapadatok

Futamidő

2021. február 22.­1 - 2024. április 12.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam

34% (max. EHM: 9,78%)

(az opciós pénzügyi eszköz megvásárlását követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Maximális veszteség a befektetési jegyek 2021. április 9-i árfolyamához viszonyítva (a lejáratig megtartva)

6%

Ajánlott befektetési időtáv

futamidő végéig tartó időszak

 

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. A befektetési jegyek futamidő alatti vásárlásának díja 2021. április 12-től az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj a futamidő első napjától az árfolyamérték 3%-a.

 

A részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, a részalapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, a részalap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.

 


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Kérjen visszahívást!

 

Kapcsolódó anyagok


1A futamidő tervezett első napja, amely a részalap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részalap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A részalapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. A részalap befektetési politikája a befektetési jegyek 2021. április 9-i árfolyamértékének 94%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.