CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap

Építse befektetése jövőjét maradandó értékek köré!


Az európai bankszektor egyszerre hordozza magában a klasszikus értékeket és a jövő innovatív megoldásait. Nem véletlen, hogy a bankok befektetésként is érdekesek lehetnek.

A CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alappal 5 európai nagybank teljesítményéből részesedhet dollárban. Az eszközkosár elemei olyan tradicionális nagybankok, melyek széles körű pénzügyi szolgáltatásokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére.

 

A részvénykosár elemei

 • ABN AMRO Group
 • BNP Paribas
 • Credit Agricole
 • ING Groep
 • Societe Generale

 

A CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alapot Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy a makrogazdasági folyamatok kedvezően hatnak az európai bankszektor teljesítményére a következő években.
 • Meglévő dollár megtakarítását középtávon szeretné befektetni (javasolt tartási idő az alap teljes futamideje: 2 év 4 hónap).
 • Színesítené befektetési portfólióját egy dollárban elérhető, közepes kockázatú eszközzel.
 • Szívesen választana olyan befektetést, melynek hozama a részvények teljesítményétől függ, de nem kockáztatná a teljes befektetett tőkéjét.

 

Mit kínál az alap?

 • Hozzáférést 5 európai nagybank teljesítményéhez dollárban.
 • Akár 35%-os elérhető hozamot a teljes, 2,3 éves futamidőre (maximális EHM: 13,98%).
 • 95%-os árfolyamvédelmet lejáratkor a befektetési jegyek névértékére.
 • Középtávú befektetési lehetőséget.

 

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alap a futamidő végén fizeti ki a részvénykosár futamidő alatti teljesítményét legfeljebb 40%-ig, továbbá a lejáratkor visszafizetésre kerül a befektetési jegyek névértékének 95%-a.
 • Így az alap által elérhető maximális hozam 40%-5%=35% a teljes futamidőre vetítve, ami 13,98%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 13,98%) 100%-os részesedési arány mellett.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

Az alap a rövidtávú árfolyamingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló- és záróértékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással kívánja csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első heteiben megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük. (2018. december 17., 2019. január 2., 2019. január 7.)
 • A részvények záróértékének a futamidő utolsó három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük. (2021. március 12., 2021. március 19., 2021. március 26.)

 

Számpélda a részvénykosár teljesítményétől függő hozamfizetés egy lehetséges alakulására95%-os árfolyamvédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (0,0095 USD/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön, függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


 

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!

 

A CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta: 1,5%/365) jegyezhetők 2018. október 24.1 és 2018. november 30. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.

 

Alapadatok

Futamidő

2018. december 17. - 2021. április 2.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 USD

Maximálisan elérhető hozam

35% (max. EHM: 13,98%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 USD

Ajánlott befektetési időtáv

2,3 év (azaz 2 év és 4 hónap), az alap teljes futamideje

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.


 

Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!


Kapcsolódó anyagok

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapíroként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alap kezelését kizárólag az alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.