CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap

Új Elem Portfóliójába


A digitális forradalom alapfeltétele az áram, hiszen enélkül hétköznapi eszközeink sem lennének használhatók. Ezért azok a vállalatok, melyek az elektromos energia tárolásának kulcsszereplői, izgalmas befektetési célpontok is lehetnek.

A CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alappal olyan vállalatok teljesítményéből részesedhet, amelyek - egyéb tevékenységük mellett - kiemelkedők az elektromos energiatárolók, akkumulátorok fejlesztésében, gyártásában, vagy kapcsolódó tevékenységben.

A részvénykosár elemei

 • BASF
 • Quimica Y Minera
 • Tesla Motors
 • Samsung SDI
 • BYD Co.

A CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alapot Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy a technológia fejlődésének következtében az akkumulátorgyártás bővülni tud a következő években.
 • Szívesen választana olyan befektetést, melynek hozama a részvények teljesítményétől függ, de nem kockáztatná befektetett tőkéjét.
 • Színesítené portfólióját egy közepes kockázatú, középtávú befektetési alappal.

 

Mit kínál az alap?

 • Hozzáférést 5 olyan vállalat teljesítményéhez, melyek egyéb tevékenységük mellett foglalkoznak elektromos energia tárolására szolgáló akkumulátorok, elemek fejlesztésével, gyártásával vagy ehhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.
 • Akár 19,5%-os elérhető hozamot a teljes, 3 éves futamidőre (maximális EHM: 6,12%) 100%-os részesedési arány mellett.
 • 100% tőkevédelmet a lejáratkor a befektetési jegyek névértékére.

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alap negyedévente rögzíti az egyes részvények teljesítményét, és átlagolja a futamidő éveiben. Az így meghatározott átlagok évente legfeljebb 6,5%-ig számítanak bele a kifizetésre kerülő hozamba.
 • A fentieknek megfelelően az alap a futamidő egyes éveiben legfeljebb 6,5%-ot fizet ki a részvénykosár teljesítménye alapján, továbbá a futamidő végén visszafizetésre kerül a befektetési jegyek névértéke.
 • Az alap által elérhető maximális hozam így 19,5% (3*6,5%) a teljes futamidőre vetítve, ami 6,12%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 6,12%).

Az induló- és záróértékek meghatározása

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük. (2019. január 22., 2019. január 28., 2019. február 8.)
 • Negyedévenkénti megfigyelési napok:

1. év

2. év

3. év

2019.04.12.

2020.04.16.

2021.04.16.

2019.07.19.

2020.07.17.

2021.07.15.

2019.10.11.

2020.10.18.

2021.10.15.

2020.01.17.

2021.01.15.

2022.01.14.

 

A hozamkifizetéseket véletlenszerűen választott részvényárfolyamokkal szemléltető egyszerűsített példa100% tőkevédelem

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértéke (10 000 HUF /jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény, kötvény, nyersanyag befektetésektől eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!

 

A CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta: 0,01%/365) jegyezhetők 2018. november 5.1 és 2019. január 4. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.


Alapadatok

Futamidő

2019. január 22. - 2022. január 21.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 HUF

Maximálisan elérhető hozam

19,5% (max. EHM: 6,12%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 HUF

Ajánlott befektetési időtáv

3 év

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé.

 

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!Kapcsolódó anyagok

 

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek dematerializált értékpapírként történő előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alap kezelését kizárólag az alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. általi előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.